Dulu Terpąksa Berhenti Belajar Sebąb Hidup Susąh, Hari Ini Boleh ‘Senyum’ Dengan Inc0me 6 Angką.

Sejujurnya, apabila membaca atau mendengar kisah hidup seseorang, kita akan lebih ter1nspirasi. Mana taknya, dari l1ku-l1ku ke$usahan menjad1 pengvat $emangat mereka untuk mengecap1 kebahag1aan.

Macam itulah det1k ukar yang pernah dilalui wanita ini beberapa tahun yang lalu. Siapa $angka, $impang-s1ur perjalanan hidup banyak mengaj4rnya tentang ert1 ‘surv1val’ biarpun hakik4tnya dia tidaklah memilik1 apa yang kita semua pernah ada.

Jela$nya, dia dulu ada cita-cita nak belajar di universiti sampai ke hari graduasi. Tapi ha$rat tu tak ke$ampaian $ebab waktu tu hidupnya su$ah sangat. Du1t yang ada pun hanyalah cukup-cukup makan.

$edar bahawa kead4an tak meng1zinkan, dia akhirnya memilih untuk berhenti pengaj1an, keluar dari universiti dan mulakan hidup baharu. $egala per1t luk4 yang ‘mendarah1’ j1wanya dijad1kan ‘renc4h’ untuk dia terus ‘surv1ve‘.

Pern4h satu ket4ka, dia bekerja sebaga1 frontl1ner di kavnter sebuah pu$at beli-bel4h. Namun, di$ebabkan tiada peluang untuk dia mengemb4ngkan kerjayanya ke per1ngkat yang lebih tinggi, dia terpak$a berhenti.

Kebetulan dalam masa sama, dia diajak seseorang untuk berniaga bersama mengusahakan bi$nes kedai makan.

Tapi mal4ng tak berbau. Mungkin nasib tak menyebelahi, usaha kolabrasi tidak berjaya. Di$ebabkan tiada sebarang perjanj1an, terdapat usaha untuk membvangnya daripada kolabora$i tersebut. $edar akan h4l itu, dia mengundvrkan diri terlebih dulu.

Terduduk juga seketika. Tiada pvnca pendap4tan. Suami pula h1lang pekerjaan. Dengan tanggvngan beb4nan hut4ng dan seorang anak, makin buat dia h1lang pvnca.

Beb4n yang dira$ai waktu tu memang sangat ‘menghent4k’ ak4l. Mujurlah, satu-satunya pilihan terakhir yang ada untuk mereka terus ‘surv1ve‘ adalah melalui bantvan dan ih$an daripada ahli keluarga sendiri.

Katanya, emaknya sanggup mem1njamkan satu-satunya ranta1 emas mil1knya untuk dipaj4k gada1. Malah, adik-beradik dan rakan kenalannya juga turut sama menghulur apa yang ada.

Dengan m0dal yang ada itulah, dia mula meranc4ng sesuatu dan perlahan-lahan bangun kembali.

Kaj1, u$ahakan & bangkit

Tercetu$ 1dea untuk memulakan perniagaan produk kurus kerana dia sendiri meminati bidang penguru$an b4dan. Idea penghas1lan produknya terinsp1rasi daripada ma$alah yang dihadapi suaminya sendiri.

Masalah kegemvkan yang dihadap1 menyeb4bkan suaminya ser1ng menghadap1 k0mplikasi ke$ihatan. Namun, suaminya bukanlah seorang yang gem4r ber$enam dan mengam4lkan pengamb1lan $uplemen.

Kerana itulah tercetu$nya 1dea untuk menghasilkan mandian kurus. Cara kurus yang paling 1deal untuk suami, kerana katanya suaminya suka mandi.

Bukan senang nak ‘berdiri’ lama

Pada mulanya, dia menjad1kan suam1nya sebagai ‘t1kus makm4l’ untuk menguj1 keberke$anan produk inovas1nya. Mengejvtkan, berat b4dan suaminya turun sebanyak lima (5) kilogram selepas penggunaan tiga (3) ketul sabun. Sangat mengejvtkan, inovas1nya berjaya.

Selepas setahun, akhirnya…

Akhirnya selepas melalui fa$a get1r, bi$nes $abunnya sudah sampai ke kemvncak apabila has1l jualannya mencapa1 enam (6) angk4 $ebulan dan berjaya mencapai ‘zer0’ hut4ng dalam masa setahun.

Empat tahun berlalu, kini di persada neg4ra

Selepas empat tahun berpen4t lel4h, berbek4lkan r1buan test1moni berjaya dan pengl1batan 4gen beratus-ratus orang, akhirnya produk sabun sihat untuk penampilan diri berjenama Zumba Body Wa$h sudah pun menjelajah1 hampir ke seluruh neg4ra.

Gambar: Fatin Pauzi

Di bawah ini adalah kenangan manis ketika Puan Fatin menghadiahkan emaknya kereta baharu, hasil daripada kejayaan berpenat-lelah mencari rezeki dengan produk sabun inovasinya sendiri.

Kalau Puan Fatin mampu ‘surv1ve‘ bertahun-tahun bermula dari keg4galan hingga cukup berjaya hari ini, anda pula bagaimana?

 

Sumber: siakapkeli

Be the first to comment on "Dulu Terpąksa Berhenti Belajar Sebąb Hidup Susąh, Hari Ini Boleh ‘Senyum’ Dengan Inc0me 6 Angką."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*