Semasa


Fenomeną Awan Pelik Gempąrkan Wąrga Kota Di Jakarta.

Fen0mena pel1k dengan menunjukkan keadaan langit yang jarang berl4ku menggemp4rkan penduduk di sekitar Kota Jakarta beberapa hari lepas. Kejad1an itu turut lap0rkan oleh Berita Detik. Foto yang semp4t d1rakam seorang penduduk, Lailani itu menunjukkan pemandangan…